Da li bi koristili aranžman agencije skrojen prema vašoj meri za malu grupu vaših prijatelja?

Komentari

Anketa

Verujemo da Rubicon travel može razumeti vaše želje i budžet i prema tome, uz pomoć iskustva, poslovnih partnera na destinaciji, svojih profesionalnih rezervacionih sitema za rezervaciju smeštaja, prevoza, vodiča i ulaznica obezbediti jeftiniji i bolji aranžman nego što bi uspela zatvorena grupa da sebi obezbedi. Na žalost nije moguće ovu konstataciju proveriti, obzirom da jedna grupa ne bi putovala dva puta na isto putovanje, jednom kada bi sami organizovali i jednom preko agencije. Kada bi to bilo moguće, uvereni smo da bi i vi poverovali u ono u šta mi tvrdimo da je izvesno.

Komentar

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adrese sajtova i e-mail adrese se pretvaraju u linkove automatski.
  • Linije i paragrafi se pravi automatski.