Oprez pušačima pri ulasku kolima u Mađarsku

Prilikom ulaska u Mađarsku kolima, sugeriše se putnicima da obrate pažnju na proceduru prijavljivanja količine kutija cigara.

Mađarski carinik prvo pita da li ima šta da se prijavi za carinu, i kada dobije negativan odgovor pita koliko kutija cigara se nalazi u autu tj da se pokaže.

Ako pokažete više od 2 kutije po punoletnom putniku, carinik će vam oduzeti višak kutija cigara i naplatiti vam kaznu od min 70€ kao prekršaj, jer

ceni vaš odgovor na prvo pitnje da li imate šta da prijavite za carinjenje, i vaš negativan odgovor, bez obzira pšto ste sarađivali i pookazali svoje kutije cigareta.