Putno zdravstveno osiguranje

Putno osiguranje

Pored uplaćenog letovanja, pakovanja stvari za put neophodno je osigurati sebi bezbrižno  putovanje u inostranstvo.

Putno zdravstveno osiguranje je način da se drugi brinu o vama i pokriju troškove lečenja u slučaju bolesti, nesreće i povreda.

Moguće je obezbediti putno zdravstveno osiguranje na sledeći način:

Direktno, u turističkoj agenciji u toku radnog vremena, i

Indirektno, putem interneta, za izdato osiguranje, na sledeći način:

- obaveznim kontktriranjem telefona 0604141540 do 22h radi dobijanja i razumevanja sledećeg upustva:

-popunjavanje svih rubrika iz formulara koji se nalazi na sajtu turističke agencije Rubicon travel "PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE", gde se nalaze i uslovi osiguranja.

  Po prihvatu izrade osiguranja, dobijenoj ceni i upustvom za uplatu vršite uplatu osiguranja.

- Šaljete potvrdu o uplati ili na email milica@rubicontravel.rs ili brže na viber istog telefonskog broja slanjem jasnog screenshota o izvršenom plaćanju)

Pojavom pandemije usled virusa Covid19 Kovid, samo putovanje, povratak i lečenje je iskomplikovano.  Sada se može nabaviti zdavstveno putno osiguranje koje pokriva troškove lečenja bolesti Covid19 u agenciji Rubicon travel u Beogradu, na Voždovcu, Vojvode Stepe 146, tel 011 3981 411. Za dodatne informacije vezane za uslove osiguranja od bolesti Kovid, potrebno je da se obratite agenciji Rubicon travel koja se nalazi na opđtini Voždovac ili osiguravajućoj kompaniji Wienner Stadishe- Beograd

COVID - 19

VIP paket našim klijentima u inostranstvu pruža pravo na sledeća pokrića u vezi sa virusom Covid 19:

  • ukoliko inficiranje virusom Covid19 zahteva bolničko lečenje, osiguranik ima pravo na naknadu u iznosu od 30€ za svaki dan proveden u bolnici, maksimalno do 15 dana;
  • troškovi medicinske evakuacije do određene medicinske ustanove kao i repatrijacije do mesta prebivališta Osiguranika;
  • slanje i primanje hitnih poruka kada će Osiguravač, odnosno asistentska kuća, u ime osiguranika i po njegovom zahtevu, preneti hitne poruke osobi koju Osiguranik odredi, ili primiti hitne poruke od neke osobe koja se nalazi u zemlji njegovog prebivališta, a sa kojom nije u mogućnosti da sam stupi u kontakt;
  • troškovi pratnje maloletne dece, u slučaju kad Osiguranik usled bolničkog lečenja ili boravka u karantinu zbog zaraženosti virusom Covid19 nije u mogućnosti da se stara o svojoj deci mlađoj od 15 godina, koja putuju sa njim i pod uslovom da su takođe osiguranici Osiguravača, Osiguravač će organizovati putovanje i naknaditi troškove puta punoletnog pratioca, koji će decu osiguranika vratiti u mesto prebivališta;
  • troškovi repatrijacije posmrtnih ostataka, u stanju u kome se nalaze u trenutku preuzimanja tela do boravišta Osiguranika ili uobičajenog prebivališta, u skladu sa lokalnim propisima strane zemlje, a pod uslovom da je ovakav transport fizički moguć.

Napominjemo i sledeće uslove koje treba imati u vidu:

  • navedeni troškovi pokriveni su do ukupnog iznosa od 5.000 evra
  • pokriće navedenih troškova pruža se isključivo na teritoriji Evrope u geografskom smislu (Evropski deo Rusije, zapadno od Urala, bez kaspijskih i kavkaskih država), uključujući i celokupnu teritoriju Republike Turske i teritoriju Arapske Republike Egipat
  • troškovi će biti pokrivani samo za prvo putovanje u kontinuitetu (po povratku u Srbiju, sledeće putovanje tokom trajanja osiguranja neće biti pokriveno)

Zašto je Vama i vašoj porodici neophodno osiguranje na putu?

- Troškovi medicinske asistencije i  bolničkog lečenja u inostranstvu su izuzetno veliki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da umesto vas, nastale troškove pokriva osiguravajuća kuća. Polisa osiguranja traje koliko ste i vi u inostranstvu, odnosno do kraja isteka vize.

- U slucaju bolesti ili nesreće brigu o vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju  vašeg prebivališta.

-u slušaju da vas zahtev za vizu bude odbijen, garantovan je povraćaj novca u 100% iznosu vaše polise

Kako aktivirati putno zdravstveno osiguranje?

Aktivacija-Ukoliko Vam je neophodno putno osiguranje, odnosno medicinska asistencija, potrebno je da pozovete call centar I da aktivirate polisu.  Call centar se nalazi u Srbiji I vi na srpskom jeziku objasnite potrebu pomoći  I oni vas upućuju u odgovarajuću  medicinsku ustanovu ili upućuju lekara kod Vas.

Podaci koje će vam iz call centra tražiti su broj polise osiguranja, ime I prezime, kontakt telefon I trenutnu adresu kao I prirodu neophodne pomoći I opis okolnosti koje su dovele do nastanka povrede ili bolesti.

Ukoliko niste u mogućnosti da pozovete call centar obavezno ga pokažite u zdravstvenoj ustanovi medicinskom osoblju koji će po pravilu izvršiti prijavu osiguranog slučaja pozivanjem centra za pomoć.

Troškovi koji ne prelaze 100e snosi osiguranik, koje će mu biti vraćene po povratku u zemlju.

Da bi ste ostvarili povraćaj novca potrebno je da sačuvate originale svih računa lečenja, lekova I prevoza.

Cena Putnog osiguranja iznosi okvirno oko 1 e po danu I osobi. Cena varira od kategorije osiguranika. Za sve informacije oko cene Vašeg putnog osiguranja pozovite turističku agenciju Rubicon travel.

Ukoliko ste već u mogućnosti da svoju porodicu obradujete letovanjem, budite odgovorni prema sebi i članovima porodice i za relativno malu sumu novca otputujte bezbrižno na željenu destinaciju.       

Rubicon travel prodaje putno osiguranje Wiener Stadthishe- jedno od najkvalitetnijih osiguravajućih kuća u Srbiji. Možete kupiti putno osiguranje u vašem okruženju, jer se nalazimo na Voždovcu, u ulici Vojvode Stepe 146. S obzirom da na teritoriji opštine Voždovac i okolini može da se kupi putno osiguranje skoro jedino u Rubicon travel-u, savet je da putno osiguranje kupujete nekoliko dana ranije pre putovanja. Jedini potrebni dokument za kupovinu putnog osiguranja jeste važeći pasoš. Preporučujemo da pripremite pasoš ili fotokopiju na uvid, ili da skenirani pasoš pošaljete na email agencije  info@rubicontravel.rs sa temom osiguranje, uz obavezan kontakt telefonom radi utvrđivanja vidljivosti podataka iz pasoša, kao i informisanja o uslovima i cenama osiguranja.

Ulica Vojvode Stepe se nalazi u pravcu kretanja ka centru Beograda iz Banjce, naselja stepe Stepanović, Jajnci, a blizu je Autokomanda, Kumodraška ulica, Bulevar oslobođenja...

Radno vreme turističke agencije Rubicon travel gde možete kupiti zdravstveno putno osiguranje je radnim danom od 09.00- 20.00 h, subotom od 10.00 do 14.00h, a nedeljkom agencija ne radi.