Putno zdravstveno osiguranje

Rubicon Travel | 20/02/2023 - 09:31

Gde nabaviti putno zdravstveno osiguranje na Voždovcu?

Kada putujete u inostranstvo, mnogi unapered ne misle na neperdviđene okolnosti kao što je potreba za pružanjem zdravstvenih usluga, koja odjednom postane na putovanju najvažnija stvar. One svuda nisu jeftine, a naročito za strance u inostranstvu. Rubicon travel je turistička agencija na Voždovcu, koja prodaje individualno putno osiguranje, grupno putno osiguranje i porodično zdravstveno putno osiguranje za inostranstvo jedne od najačih osiguravajućih kuća na svetu i u Srbiji Wiener Stadtishe.

Ova kompanija pruža najbolju vrstu putnog zdravstvenog osiguranja sa vrlo efikasnim sistemom pokrivanja troškova zdravstvenih usluga u inostranstvu. Obzirom da se turistička agencija gde se može kupiti ovo osiguranje nalazi ulici Vojvode Stepe 146, lako se može doći do agencije iz naselja Vojvoda Stepa, sa Banjice ili sa Dedinja, jer su ova naselja u blizini mesta gde se može nabaviti putno zdravstveno osiguranje.

Kako i kada se može nabaviti telefonskim putem putno osiguranje?

Polisa putnog zdravstvenog osioguiranja se može nabaviti u agenciji Rubicon travel, Vojovode Stepe 146 u toku radnog vremena ponedeljak- petak od 09.00- 15.00 časova.

Van radnog vremena u razumno vreme  17-20h putno zdravstveno osigruanje se može naručliti i telefonom, vanredno, pozivom na telefon  060 4141590. Potrebno je:

1. Kontaktirati službenika na telefon radi pribavljanja putnog osiguranja: 060 4141540

2. nakon dobijanja upustva poslati neophodne podatke na email info@rubicontravel.rs  

- na edti krajnju destinaciju putovanja ge se najduže boravi na putovanju

- datum polaska i povratka sa putovanja

- imena osiguranih lica sa datumom rođenja

- matični broj građana

- Ako postoji potreba, zahtev za dodatno osiguranje:

Covid osiguranje, sportsko ili VIP osiguranje, osiguranje starih lica...

(Najbolje je poslati scan pasoša sa ovim podacima)

3. nakon uplate iznosa osiguranja prema automatski određenom iznosu osiguranja, potvrdu o uplati polise putnog zdravstvenog osiguranja putnik šalje agenciji Rubicon .

Po dobijanju potvrde o uplati Rubicon travel na email šalje putno zdravstveno osiguranje.

Putnik može imati u mobilnom telefonu dokument o osiguranju, ali se preporučuje posedovanje papirnog dolumenta koji se nosi sa sobom na putovanje